ΔΩΡΕΑΝ Μεταφορικά για όλη την Ελλάδα! ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

Πολιτική απορρήτου

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τη διάρκεια διατήρησής τους και, τέλος, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας.

 

Ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Επεξεργασία

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ιστότοπο και μέσω της παρούσας πολιτικής θα περιγράψουμε τα μέτρα που εφαρμόζουμε για να διασφαλίσουμε τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή κατά τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

 

Στοιχεία ταυτοποίησης ιστοτόπου

Ο ιστότοπος quantacell67.eu ανήκει στην:

Spartacus Healthy Mission Ltd

Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

Λόρδου Βύρωνος 26

ΤΚ: 3105

Λεμεσός

Κύπρος

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: CY10354274S

 

Ο ιστότοπος δεν απαιτείται να έχει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

 

Δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 

Διεύθυνση IP

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP αποθηκεύεται προσωρινά στο αρχείο καταγραφής του τείχους προστασίας που περιλαμβάνεται μεταξύ των αρχείων καταγραφής του διακομιστή μας. Ο σκοπός του εν λόγω αρχείου καταγραφής είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και όλων των υπηρεσιών του, καθώς και την προστασία του ιστοτόπου από κακόβουλες επιθέσεις και την αποφυγή οιασδήποτε καταχρηστικής χρήσης του. Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω καταγραφή δεν αποκαλύπτει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία σας καθώς οι διευθύνσεις IP δεν ταυτοποιούν άμεσα τους χρήστες (επισκέπτες).

 

Στατιστικές πληροφορίες

Η συλλογή στατιστικών πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω cookies, ήτοι μικρών αρχείων κειμένου που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του ιστοτόπου. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στη συσκευή σας και μπορούν να σας αναγνωρίζουν ως μοναδικό υποκείμενο κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Η διαγραφή αυτών των αρχείων είναι πολύ εύκολη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω, διαβάστε την πολιτική μας για τα Cookies.

 

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας

Όταν μας αποστέλλετε ένα μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας κοινοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας, ζητώντας τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών στον ιστότοπό μας για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας κοινοποιείτε οικειοθελώς κατά την αποστολή κάποιου αιτήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

 

Ενημερωτικά δελτία

Κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητές στα ενημερωτικά μας δελτία, ζητούμε να μας κοινοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ταυτόχρονα καλείστε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας αποστέλλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία. Η διαχείριση και η αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Mailpoet.

Η διαδικασία εγγραφής στους καταλόγους συνδρομητών μας ακολουθεί την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία μέθοδο της διπλής προαιρετικής συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι αφού συμπληρώσετε και υποβάλλετε το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης από εμάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η συνδρομή σας στους καταλόγους μας θα λήξει μόνον όταν κάνετε «κλικ» στον σχετικό σύνδεσμο επιβεβαίωσης της απεγγραφής.

 

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τους καταλόγους συνδρομητών μας ανά πάσα στιγμή (προαιρετική αυτοεξαίρεση).

 

Κάθε ενημερωτικό δελτίο που σας αποστέλλεται συνοδεύεται από σχετική επιλογή διαγραφής στο τέλος του κειμένου του ενημερωτικού δελτίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από τους καταλόγους συνδρομητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

 

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τις ηλεκτρονικές αγορές

Για να πραγματοποιήσετε μια ηλεκτρονική αγορά ζητούμε να δηλώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Χώρα
 • Πόλη
 • Επαρχία / Περιοχή
 • Αριθμός τηλεφώνου

Χρησιμοποιούμε τα ως άνω στοιχεία κατά την επεξεργασία της πληρωμής, την παράδοση των προϊόντων που έχετε αγοράσει και την περαιτέρω επεξεργασία της παραγγελίας σας.

 

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς για να σας ζητήσουμε διευκρινίσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την παραγγελία σας.

 

Εάν έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας με πιστωτική / χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία δεν αποθηκεύει ούτε εισάγει στο πληροφοριακό της σύστημα αριθμούς καρτών, CCV2 και ημερομηνίες λήξεις καρτών. Υπεύθυνη για τα στοιχεία που υποβάλλετε είναι η συνδεδεμένη τράπεζα.

 

Οι ως άνω πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της συνεργαζόμενης τράπεζας, η οποία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης στρώματος ασφαλών υποδοχών (SSL). Η κρυπτογράφηση είναι μία μέθοδος κωδικοποίησης της πληροφορίας έως ότου αυτή φθάσει στον σκοπούμενο αποδέκτη, ο οποίος μπορεί να την αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί. Τα στοιχεία της κάρτας (αριθμός κάρτας, CVV2, ημερομηνία λήξης) μεταδίδονται / αναμεταδίδονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (κρυπτογράφηση SSL 128-bit) και δεν είναι προσβάσιμα από τρίτους. Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί η συνεργαζόμενη τράπεζα εμποδίζουν την πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα και στα πληροφοριακά της συστήματα.

 

Για ποιον λόγο συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η συλλογή όλων των ανωτέρω στοιχείων περιορίζεται στον βαθμό που είναι αυστηρά αναγκαία για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του ιστοτόπου, την επικοινωνία μαζί σας και την άμεση απάντηση στα ερωτήματα ή τα αιτήματά σας, καθώς και τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας.

 

Η συγκατάθεσή σας στην πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του παρόντος ιστοτόπου είναι υποχρεωτική όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αυτής

 

 • ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας
 • κοινοποίηση ενημερωτικών δελτίων
 • εγγραφή χρήστη
 • ηλεκτρονικές αγορές

Για τον σκοπό της απόδειξης της συγκατάθεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων καταγράφονται τα δεδομένα και ο χρόνος κατά τον οποίο παρέχεται η συγκατάθεσή του.

 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Ο ιστότοπος ποτέ δεν θα σας ζητήσει να κοινοποιήσετε δεδομένα που αφορούν τα θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές και φιλοσοφικές απόψεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνοτική καταγωγή σας.

 

Κοινοχρησία δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που κοινοποιείτε στο έντυπο επικοινωνίας του ιστοτόπου μας ή μέσω απευθείας μηνυμάτων με τους εταίρους μας. Αυτό είναι δυνατόν να συμβεί εάν απαιτείται η υποβολή ερωτήματος σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία που αιτείστε. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά μόνο λεπτομέρειες της περιγραφής του αιτήματός σας.

 

Ενδεικτικές περιπτώσεις πιθανής κοινοποίησης αυτών των δεδομένων σε τρίτους είναι οι παρακάτω:

 

 • Υπεύθυνοι τοποθεσίας Web
 • Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τεχνικοί τρίτων μπορούν να αποκτήσουν χρονικά περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση για την επίλυση προβλημάτων λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο.
 • Για λογιστικούς σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων μας.
 • Για ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν την εκτέλεση της παραγγελίας σας.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής ή αιτήματος αστυνομικής αρχής στο πλαίσιο της διεξαγωγής αστυνομικής έρευνας.

Με κανέναν άλλον τρόπο δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε, να πωλήσουμε, να μισθώσουμε ή να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σε επισκέπτες και τρίτους.

 

 

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για το διάστημα που θα κριθεί απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή το αντίστοιχο αίτημα, οι πληροφορίες δεν θα είναι προσβάσιμες μέσω του λογαριασμού σας. Εάν, ωστόσο, έχετε προβεί σε κάποια δημόσια αναγγελία πριν από τη διαγραφή σε σχέση με τον ιστότοπό μας, η σχετική πληροφορία θα παραμείνει δημοσίως διαθέσιμη. Η εν λόγω πληροφορία μπορεί να διατηρηθεί αποθηκευμένη σε εφεδρικό αντίγραφο από την εταιρεία μας.

 

Μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων

Η αποθήκευση των δεδομένων στον ιστότοπό μας πραγματοποιείται σε διακομιστές που προστατεύονται με ισχυρά μέτρα ασφαλείας.

 

Για τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης στρώματος ασφαλών υποδοχών (SSL).

 

Βάσει της τεχνολογίας αυτής, κάθε προσωπικό στοιχείο καταχωρίζεται, κωδικοποιείται προτού κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και, στη συνέχεια, ελέγχονται η αυθεντικότητα του μηνύματος και ο διακομιστής.

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL-256bit το οποίο εμφανίζεται ως λουκέτο στην αριστερή πλευρά της γραμμής της διεύθυνσης κάθε φορά που εισέρχεστε σε ιστοσελίδες συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι η συναλλαγή σας προστατεύεται.

 

Οι κωδικοί χρήστη αποθηκεύονται στον ιστότοπό μας σε κρυπτογραφημένη μορφή.

 

Περιοδικώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας σε εφεδρικά αντίγραφα ώστε να μπορούμε να τα ανακτήσουμε σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας.

 

Επεξεργασία δεδομένων από τρίτους

 

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών (Google, Mailchimp) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Η επιλογή αυτών των παρόχων έχει γίνει με γνώμονα την πλήρη συμμόρφωσή τους προς την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Google – Πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

 

Τα δικαιώματά σας

Η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπό μας γίνεται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Εάν αποφασίσετε να μην κοινοποιήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, βασικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Κατά κανόνα, μόνον όσοι έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον ιστότοπο, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, να επικοινωνούν μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου επικοινωνίας ή να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία.

 

Διαθέτουμε την ικανότητα να διατηρούμε υπό έλεγχο τα δεδομένα σας. Μεταξύ των επιλογών σας περιλαμβάνονται η εμφάνιση και η τροποποίηση των δεδομένων σας, η απεγγραφή σας από τα ενημερωτικά μας δελτία, η διαγραφή του λογαριασμού σας και όλων των σχετικών πληροφοριών και, τέλος, η μεταφόρτωση των πληροφοριών σχετικά με τα διατηρούμενα δεδομένα.

 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας και να τα τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή συνδεόμενοι με τον λογαριασμό σας.

 

Εάν κάποιες από τις πληροφορίες που μας έχετε κοινοποιήσει αλλάξουν, π..χ. εάν αλλάξει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, εάν επιθυμείτε να αλλάξετε άλλα στοιχεία επικοινωνίας ή εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στην ενότητα «Το προφίλ μου» ή στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο παρατίθενται οι αλλαγές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Σε γενικές γραμμές, έχετε τις ακόλουθες άδειες:

 

Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες

Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας που έχετε κοινοποιήσει στον ιστότοπό μας.

 

Το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και να τις τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας διαχείρισης του λογαριασμού σας.

 

Αποστέλλοντάς μας γραπτό μήνυμα στη διεύθυνση: , μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας που έχουμε στη διάθεσή μας και υποβάλλουμε σε επεξεργασία καθώς και σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται.

 

Το δικαίωμα τροποποίησης και / ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών

Το δικαίωμα διόρθωσης, επεξεργασίας ή διαγραφής των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων σας.

 

Το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα χαρακτηριστικά ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας διαχείρισης του λογαριασμού σας.

 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Διαγραφή προφίλ».

 

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: . Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά τη λήψη του αιτήματός σας, θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Το δικαίωμα τερματισμού της υποβολής των προσωπικών δεδομένων σας σε επεξεργασία

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας σε επεξεργασία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και ευανάγνωστη μορφή («φορητότητα των δεδομένων») καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.

 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση:. Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά τη λήψη του αιτήματός σας, θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Το δικαίωμα παρεμπόδισης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και απεγγραφής

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει του θεμιτού συμφέροντός μας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να παρεμποδίσετε την υποβολή των δεδομένων σας σε επεξεργασία ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντάς μας το αίτημά σας στη διεύθυνση: .

 

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε σας και περιέχουν το ενημερωτικό δελτίο μας ή περιεχόμενο εμπορικής προώθησης προϊόντων συμπεριλαμβάνουν την επιλογή απεγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής και δεν θα λαμβάνετε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Όσον αφορά όλα τα άλλα είδη μηνυμάτων που λαμβάνετε από εμάς, όπως αναγγελίες εργασιών συντήρησης του ιστοτόπου ή ειδοποιήσεις διαχειριστικού περιεχομένου, η μεταφόρτωση αυτών των μηνυμάτων μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Τα εν λόγω μηνύματα αποτελούν υποχρεωτικά μέρος των λογαριασμών χρήστη και της σχετικής χρήσης του ιστοτόπου.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση για να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας.

 

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή

Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας σε επεξεργασία. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας που έλαβαν χώρα βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της.

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας διαχείρισης του λογαριασμού σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Όροι και / ή περιορισμοί των δικαιωμάτων σας

Ενδέχεται να ισχύουν όροι ή περιορισμοί των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε το δικαίωμά σας στη διαβίβαση ή τη διαγραφή των δεδομένων, καθόσον η άσκησή του εξαρτάται από τους ιδιαίτερους όρους που διέπουν τις πράξεις επεξεργασίας.

 

Επικαιροποιήσεις της πολιτικής για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανεξετάζουμε και, κατά περίπτωση, επικαιροποιούμε την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Εάν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο που δεν σας γνωστοποιήθηκε στο παρελθόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε συναφώς και, εάν απαιτείται, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Στο τέλος του κειμένου αυτού μπορείτε να δείτε πότε το περιεχόμενό του επανεξετάστηκε για τελευταία φορά. Η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα λαμβάνει χώρα κάποια αλλαγή του.

 

Νοέμβριος 2022